معرفی بخش ساختار

منظور از ساختار، دستگاه ها و سازمانهایی هستند که بر اساس قانون دارای وظایف مشخص در حوزه های گوناگون می باشند. از آنجائیکه شناخت وظایف دستگاههای مسئول می تواند نقش موثری در برنامه ریزی و سیاستگذاری درون سازمانی و برون سازمانی در حوزه امور اجتماعی داشته باشد، لذا ضروری است سیاستگذاران،محققان و دانشجویان عرصه امور اجتماعی به مسئولیتهای قانونی دستگاههای مربوطه در حوزه های مختلف احاطه داشته باشند. به همین منظور در این بخش به وظایف قانونی دستگاههای مرتبط با موضوع عرفانهای نوظهوربطور مختصر اشاره می گردد.

وظایف سازمانهای مرتبط:

  * سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی :

-  برگزاری   همایش  های دینی و مذهبی

- انتشار کتب  مرتبط  با مسائل دینی و مذهبی

* مرکز پژوهشهای  اسلامی صدا و سیما:

 - پخش برنامه های  دینی و مذهبی   و آگاه سازی از این طریق

 -انتشار کتب  مذهبی

 -واسطه  میان رسانه  وحوزه علمیه

* رادیو قرآن:

 -برگزاری  مسابقات  قرآنی    با رویکرد  انس با قرآن

 -اتخاذ رویکرد اسلامی  در برنامه های رادیو

 - برگزاری اجلاس و برنامه های  سراسر نماز

* سازمان تبلیغات اسلامی :

 - انتشار کتب  دینی و مذهبی

* آستان قدس رضوی : 

- برگزار ی مراسم  دینی و مذهبی و اسلامی

- آماده سازی  فضا  برای زائرین  اماکن مقدسه

 -اجرای برنامه های  فرهنگی و مذهبی   و اردویی

 -اجرای برنامه های انس با  قرآن

* حوزه علیمه :

  -  رشد وپرورش  جامعه مدرسین  اسلامی

- انتشار کتب های اسلامی

 *سازمان اوقاف و امور خیریه:

  - برگزاری کارگاه آموزشی  متولیان  و مباشران  موقوفات در جهت اشاعه این فرهنگ اسلامی

 - ترمیم  و نوسازی  بقعه ها و اماکن  متبرکه

 -برگزاری  همایش های مرتبط

 - برگزاری  نمایشگاه  های مرتبط

 * نهاد  نمایندگی  ولی فقیه در دانشگاه:

 - اجرای طرح های  اسلامی همچون  ضیافت اندیشه

- برگزاری  کلاسهای  تلاوت  موضوعی  قرآن در دانشگاهها

 -برگزاری  همایش  الگوی  اسلامی  جوان ایرانی 

 -فرهنگ سازی  در دانشگاهها با رویکرد اسلامی  و دینی