معرفی منابع اجتماعی

منابع اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی به کلیه ظرفیت های دولتی و غیردولتی موجود در جامعه اشاره دارد که با اتخاذ سیاستها و برنامه های تخصصی مرتبط با گروه هدف و موضوعات مربوطه به ارتقاء کیفیت زندگی مردم و توسعه شاخص های سلامت اجتماعی در حوزه های مربوطه می پردازد. در این بخش به معرفی انجمن های فعال در زمینه مذهبی ، دینی و اسلامی به شرح ذیل اشاره می شود :

انجمن

 انجمن های دینی و مذهبی :

نام انجمن هیات متوسلین ام الائمه و حضرت زهرا
محل فعالیت تبریز
موضوع فعالیت فعالیتهای فرهنگی و مذهبی
شماره ثبت
آدرس سایت -
شماره تماس 5536392
آدرس انجمن خ ارتش جنوبی کوچه رزاق پ4
معرفی انجمن
ارتقای آگاهی بانوان و عموم شهروندان، برگزاری جلسات هفتگی


نام انجمن کانون منتظران ظهور
محل فعالیت تبریز
موضوع فعالیت امور مذهبی
شماره ثبت 7/13163
آدرس سایت -
شماره تماس 3220360
آدرس انجمن اسکو ، اتحادیه رزگران
معرفی انجمن
فعالیت در امور مذهبی


نام انجمن جامعه فرهنگی اجتماعی نابینایان
محل فعالیت شیراز
موضوع فعالیت اجتماعی فرهنگی مذهبی
شماره ثبت
آدرس سایت
شماره تماس 0711-2290869
آدرس انجمن پارک آزادی
معرفی انجمن فعالیت در امور
اجتماعی فرهنگی مذهبی


نام انجمن هیئت مذهبی ماه بنی هاشم
محل فعالیت شیراز
موضوع فعالیت اجتماعی فرهنگی مذهبی
شماره ثبت -
آدرس سایت -
شماره تماس اجتماعی فرهنگی مذهبی
آدرس انجمن خ توحید، خ اهلی، پاساژ حافظ، طبقه زیرین، پ13
معرفی انجمن
فعالیت در اموراجتماعی فرهنگی مذهبی


نام انجمن انجمن وصال
محل فعالیت شیراز
موضوع فعالیت اجتماعی فرهنگی مذهبی
شماره ثبت -
آدرس سایت -
شماره تماس 0711-8214665
آدرس انجمن 20 متری سینما سعدی، ک 14 پ2
معرفی انجمن
فعالیت در امور اجتماعی فرهنگی مذهبی


نام انجمن خیریه حضرت امام حسین(ع) جهرم
محل فعالیت شیراز
موضوع فعالیت احیای فرائض دینی و امر به معروف و ارائه خدمات
شماره ثبت -
آدرس سایت -
شماره تماس -
آدرس انجمن جهرم، شهر ظفر
معرفی انجمن
فعالیت در امور احیای فرائض دینی و امر به معروف و ارائه خدمات


نام انجمن برنامه سازان جوان
محل فعالیت کاشان
موضوع فعالیت فرهنگی مذهبی
شماره ثبت 6789/704/م
آدرس سایت
شماره تماس 4465737
آدرس انجمن کاشان، مسجد انصار الحسین(ع)
معرفی انجمن
فعالیت در امورفرهنگی مذهبی