لایحه حمایت از بزه دیدگان

لایحه حمایت از بزه دیدگان در قوه قضائیه تهیه وهم اکنون آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی می باشد.

لایحه حمایت از بزه دیدگان

لایحه حمایت از بزه دیدگان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۸ شهریور ۱۳۹۱ ]