ارتباط با ما

آدرس : تهران -خیابان آزادی- نبش خیابان بهبودی- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، طبقه هشتم - اتاق 811 . - دفتر امور آسیب های اجتماعی - خانم حسینی

شماره تماس :66580130- 021

فاکس : 64492740-021

نشانی ایمیل سامانه :asibha@mcls.gov.ir