درباره ما

معرفی دفتر امور آسیب های اجتماعی  و سامانه بانک اطلاعات آسیب های اجتماعی

قانون  تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در جلسه علنی  روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/4/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید، به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی،  وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه و وزیر یادشده بود به وزارتخان جدید و وزیر آن منتقل گردید.

طبق چارت جدید معاونت رفاه اجتماعی از ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی منتج شد و دفترامور آسیب های اجتماعی به صورت یک دفتر مستقل و تخصصی در بحث آسیب های اجتماعی در معاونت مذکور شکل گرفت این دفتر براساس ماده 1، 4و9 قانون  نظام جامع ساختار رفاه وتامین اجتماعی دارای وظایفی در راستای کنترل وکاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه است.

ماموریت دفتر شامل سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگی در سطوح مختلف پیشگیری از آسیب های اجتماعی می باشد که متعاقب این ماموریت 4 گروه شامل:

1-      گروه خانواده و آسیب های اجتماعی شامل موضوعات: ازدواج و طلاق، خشونت( کودک آزاری، همسرآزاری، سالمند آزاری)، زنان آسیب دیده، خودکشی، فرار از منزل، اختلال هویت جنسی وکودکان خیابانی

2-       گروه آسیب های نوپدید و فضای مجازی شامل موضوعات : فضای مجازی( اینترنت و موبایل)، ایدز، وندالیسم وعرفانهای نوظهور  

3-            گروه اعتیاد و روانگردان ها شامل : درمان و بازتوانی اعتیاد و پیشگیری از اعتیاد   

4-          گروه سلامت اجتماعی .

در ساختار تشکیلاتی وزارتخانه، دفترامور آسیب های اجتماعی به خود اختصاص داد و گروه های مذکور بر اساس وظایف ستادی خود پیگیر امور مربوطه بر اساس تعهدات ناشی از عضویت در کمیته ها، پیگیری و تصویب آیین نامه ها و نظارت برعملکرد سازمانهای وابسته (بهزیستی)  می باشد.

همچنین نظر به اهمیت دسترسی آسان، جامع و به روزرسانی اطلاعات مربوط به هرحوزه در سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت از جمله آسیب های اجتماعی، ضرورت تشکیل بانک اطلاعات آسیب های اجتماعی بیش از پیش احساس می شد که این مهم در تاریخ نوزدهم آذرماه سال 1391 انجام و به صورت رسمی رونمایی شد.

کلیه کارشناسان دفتر مطابق با حوزه ی تخصصی خود اطلاعات مربوط به آسیب ها را در 4  مقوله ی قوانین و مقررات مرتبط، ساختار، منابع اجتماعی و منابع علمی( شامل : پایان نامه ها، مقالات، کتب و پژوهش ها) جمع آوری نموده و به منظور دسترسی سیاستگذاران، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان در سامانه بارگذاری نمودند.

قابل ذکراست چنانچه سازمان ها، نهادها، اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، کارشناسان و ..... در زمینه یادداشت ها، اسناد، منابع علمی و..... اطلاعاتی داشته باشند می توانند اطلاعات خود را به نشانی پست الکترونیکی سامانه ارسال نمایند. اطلاعات پس از بررسی در سامانه به نام افراد یا سازمان ها قرار خواهد گرفت.

بدون شک مشارکت و همکاری مسئولین، کارشناسان و صاحبنظران و نیز ارائه اطلاعات و اسناد، معرفی کتاب، پایان نامه، پژوهش، فصلنامه، ارسال یادداشت و .... میتواند این سامانه را برای همه ی اقشار در حوزه های مختلف سیاستگذاری، برنامه ریزی، پژوهشی، نظارتی و اجرایی قابل استفاده نماید.