عرصه های تولید، محورهای خدماتی و گستره جغرافیایی شرکت های تابعه (به تفکیک رشته فعالیت های مختلف)

 ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
  فایلهای مرتبط
عرصه های تولید، محورهای خدماتی و گستره جغرافیایی شرکت های تابعه (به تفکیک رشته فعالیت های مختلف)
نام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نام بسیاری از بنگاه های اقتصادی شناخته شده کشور گره خورده است؛ به نحوی که برخی مهمترین رکن این وزارتخانه را همین بنگاه ها و بخش اقتصادی آن میدانند. صرفنظر از قضاوت درباره درستی یا نادرستی این برداشت، به نظر میرسد، موضوع حائز اهمیت، دلیل واگذاری حجم بالای بنگاه های تولیدی و خدماتی به صندوق های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. «سازمان تأمین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر» و «صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد»، چهار صندوق بازنشستگی تابعه هستند که با توجه به ماهیت درآمد - هزینه ای خود به عنوان ما به ازای مطالبات سررسید شده دولتی یا با هدف سرمایه گذاری منابع مازاد بر مصرف در دوره های خاص، اقدام به تملک یا ایجاد بنگاه های اقتصادی متعدد کرده اند و اکنون نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه مدیریت این صندوق ها، بنگاهدار شده است. صندوق های بازنشستگی عهده دار مسئولیت حساس تأمین معیشت بیمه پردازان در دوره های بعد از میان سالی و بازنشستگی هستند و برای ایفای هر چه تمامتر این مسئولیت و همچنین حفظ سرمایه های بین نسلی، نیازمند بهره برداری از الگوهای علمی و تجربه شده مدیریت دارایی، از قبیل تشکیل و مدیریت زنجیره های تأمین و ارزش، الگوهای ادغام و تملیک دارایی (A&M) و احترام به اصول حاکمیت شرکتی می باشند. مسلماً به کار بستن این مبانی، مستلزم اعمال مدیریت یکپارچه در صندوق ها و به طریق اولی در ارکان وابسته به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت اقتصادی وزارتخانه و هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه) است. بنابراین در گزارش پیش رو سعی بر این بوده است، تا نگاهی یکپارچه و مأموریت محور به شرکت های فعال در هر حوزه تولیدی و خدماتی داشته باشیم. در این گزارش با نگاهی کلی به ترتیب به مقایسه تعداد بنگاه و وضعیت درآمد شرکت های هر رشته فعالیت، سود و زیان حاصله از شرکت های هر رشته فعالیت و تحلیل حاشیه سود بنگاه ها پرداخته می شود.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.