رتبه بندی سازمان بهزیستی از نظر شاخص های توانمند سازی زنان سرپرست خانوار کشور

معاونت رفاه اجتماعی- دفتر مطالعات رفاه اجتماعی  ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
  فایلهای مرتبط
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.